Categories Groenten

Hoe Bereken Je Een Wortel? (TOP 5 Tips)

Bij worteltrekken wil je weten welk getal je met zichzelf kan vermenigvuldigen om dat antwoord te krijgen. Je schrijft een wortel met het teken √. Een som schrijf je op als: √25=5. Je spreekt dit uit als ‘wortel 25′ of als ‘vierkantswortel 25’.

Hoe bereken ik de wortel uit?

Voor het bepalen van de vierkantswortel van een geheel getal, kun je het gehele getal delen tot je een antwoord krijgt dat hetzelfde is als het getal waar je het gehele getal door deelt. Bijvoorbeeld: 16 gedeeld door 4 is 4, en 4 gedeeld door 2 is 2, enz.

Hoe bereken je een wortel zonder rekenmachine?

Als je geen rekenmachine hebt, kun je de wortel van 22 wel ongeveer uitrekenen: 22 ligt ergens tussen 16 en 25 in. ligt daarom ergens tussen 4 en 5 in. Er zijn maar weinig getallen waarvan de wortel een mooi rond getal is:

 1. = 1.
 2. = 2.
 3. = 3.
 4. = 4.
 5. = 5.
 6. = 6.
 7. = 7.
 8. = 8.

Hoe bereken je een breuk in een wortel?

Om wortels van breuken uit te rekenen kun je het beste de helen wegwerken. Je neemt dan de wortel van de teller en de wortel van de noemer. Het quotient is dan het antwoord.

Hoeveel is de wortel uit 3?

Wortel 3 is het positieve reële getal dat vermenigvuldigd met zichzelf het getal 3 oplevert. Het heeft een waarde van ongeveer 1,73205 en wordt wel de hoofdwaarde van wortel 3 genoemd, om verwarring te voorkomen met het negatieve getal (ongeveer -1,73205) dat gekwadrateerd ook 3 geeft.

You might be interested:  Welke Thee Voor Afvallen?

Hoeveel is de wortel?

Als je weet wat de oppervlakte is van een vierkant, dan is de wortel de lengte van de zijde van dat vierkant. Als de oppervlakte van een vierkant, bijvoorbeeld vijfentwintig is, dan is één zijde van dat vierkant vijf. Je zegt dan dat de wortel van vijfentwintig vijf is.

Hoe trek ik een vierkantswortel?

Berekening in stappen:

 1. verdeel 1234 van achteren in tweetallen cijfers, dus 12 | 34.
 2. zoek het getal waarvan het kwadraat zo dicht mogelijk het eerste tweetal benadert:
 3. dit getal is het eerste cijfer van de wortel.
 4. trek 32 = 9 af van 12, de rest is 3.
 5. haal het volgende tweetal 34 erbij, dat geeft 334.

Hoe bereken je de Derdemachtswortel?

Bij een staartdeling zie je dat twee factoren met elkaar vermenigvuldigd, het getal geven waar je mee bent begonnen. In deze berekening is het getal dat je zoekt (het getal dat uiteindelijk boven het wortelteken staat) de derdemachtswortel. Dat betekent dat het gelijk is aan de term (10A+B).

Hoe maak je een wortel kleiner?

Onder het wortelteken een zo klein mogelijk getal. Door gebruik te maken van de regel √(a • b) = √a • √b kun je soms het getal onder het wortelteken verkleinen. Wiskundigen vinden 4√5 veel en veel mooier dan √80.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *