Categories Antwoorden op vragen

Wat Is Een Resultatenrekening?

Resultatenrekening, ook wel winst-en verliesrekening genoemd, vormt een onderdeel van de jaarrekening. Het geeft je inzicht in de kosten en opbrengsten van een onderneming in een bepaalde periode. Resultaten zijn onder te verdelen in gewone resultaten, bijzonderen resultaten en buitengewone resultaten.
De resultatenrekening is een verplicht onderdeel van de jaarrekening en toont de opbrengsten en uitgaven. Het saldo onder aan de streep is de winst, of verlies in het geval van een negatief resultaat over die periode. Het overzicht wordt vaak de winst- en verliesrekening genoemd.

Wat is een resultatenrekening betekenis?

De resultatenrekening is een periode-overzicht van alle opbrengsten en kosten van een onderneming. Waarmee je dus het resultaat (de winst of het verlies) over deze periode kunt bepalen. Omdat het over een periode gemeten wordt, staan op de resultatenrekening per definitie stroomgrootheden.

Wat staat er in de resultatenrekening?

Op een resultatenrekening kun je verschillende posten vinden als totale omzet, opbrengsten en verlies. Daarom wordt de resultatenrekening ook wel de winst- en verliesrekening genoemd. Op de balans vind je posten als eigen vermogen, activa, debiteuren en inventaris.

You might be interested:  Wat Kost Een Waterontharder?

Wat is het doel van een resultatenrekening?

Op de resultatenrekening is te lezen welke inkomsten en uitgaven een onderneming heeft gehad over een bepaalde periode en wat hierover de winst of verlies is. In het geval van een jaarrekening is de periode een jaar.

Wat is het verschil tussen een balans en een resultatenrekening?

Terwijl de balans een foto is van het bedrijf op een specifiek tijdstip in de levensduur van de onderneming, is de winst- en verliesrekening een weergave van de activiteit voor een bepaalde periode, meestal 12 maanden, die overeenstemt met een boekjaar.

Is resultatenrekening hetzelfde als winst en verlies rekening?

Met een winst- en verliesrekening maak je inzichtelijk hoe jouw bedrijf in een bepaalde periode draait. Zo’n rekening heet ook wel resultatenrekening of exploitatierekening. De winst- en verliesrekening vormt samen met de balans van je onderneming de jaarrekening.

Wat zit er in het eigen vermogen?

Wat is eigen vermogen nu precies? In essentie is eigen vermogen het saldo van de bezittingen (‘activa’) en schulden (‘passiva’) van je eigen onderneming of organisatie. Pak de jaarrekening er eens bij, dan zie je links op de balans je bezittingen, zoals inventaris, vorderingen en banksaldo.

Wat staat er allemaal op de balans?

Een balans heeft een linker- en een rechterkant. De linkerkant is de activa- of debetzijde. Aan deze kant staan je bezittingen, zoals bijvoorbeeld geld, goederen of debiteuren, mensen die nog geld aan jou moeten betalen. Aan de rechterkant staat de passiva-, of creditzijde.

Waarom maak je een Resultatenbegroting?

Met een resultatenbegroting maak je een inschatting van de verwachte opbrengsten en kosten in de toekomst voor één of meerdere jaren. Hiermee voorspel je het toekomstige resultaat van je organisatie. Een resultatenbegroting wordt meestal op jaarbasis opgesteld, maar het is aan te bevelen om dit op maandbasis te doen.

You might be interested:  Noodverordening Wat Is Dat?

Is een resultatenrekening met of zonder btw?

De bedragen op de winst en verliesrekening zijn exclusief de btw bedragen. De btw afdracht wordt apart afgerekend met de Belastingdienst en verloopt dus geheel gescheiden van de belastingbetaling van de winst.

Wat is resultaatverwerking?

Structuur van de resulatenrekening. Dit is het basisbegrip van de resultatenrekening. Na de winst (of het verlies) van het boekjaar volgt nog een resultaatverwerking: wat gaat er met het resultaat gebeuren? De te bestemmen winst kan uiteindelijk verschillen van de winst van het boekjaar.

Welke soorten balansen zijn er?

Welke soorten balansen zijn er?

 • Debet en credit: Letterlijk staat dit voor “hij moet betalen” en “hij leent uit”.
 • Activa en passiva: De activa zijn alle bezittingen, de passiva zijn financiële verplichtingen die een persoon of bedrijf heeft.
 • Wat is een balans in de boekhouding?

  Een balans is een overzicht van alle bezittingen, schulden en het eigen vermogen van de onderneming. Een balans opstellen geeft je beter inzicht in de actuele financiële situatie van je bedrijf.

  Wat is een kolommen balans?

  De kolommenbalans biedt een presentatie in kolomvorm van de balans en de winst- en verliesrekening. Het is een uitgebreid overzicht van alle grootboekrekeningen die in de administratie voorkomen. Per grootboekrekening is er een totaalsaldo weergegeven. De kolommenbalans gebruik je om verschillende redenen.

  1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
  Loading...

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *