Categories Antwoorden op vragen

Wat Is Een Parafrase?

Op hoge leeftijd bekeerde Nonnus zich tot het christendom en schreef zijn Metabolè, een parafrase op het Johannes-evangelie. == L Parafrase = Een parafrase is een stijlfiguur waarbij een bestaande tekst door middel van een andere tekst wordt naverteld.
EEN parafrase is een herformulering van een tekst om de inhoud te verduidelijken. Doel EEN samenvatting is geschreven om de tekst te condenseren. EEN parafrase is geschreven om de tekst te verduidelijken.

Wat is parafraseren voorbeeld?

Wat is parafraseren? De definitie van parafraseren is andermans idee in je eigen woorden uitdrukken. Het doel is de betekenis van de oorspronkelijke tekst behouden zonder de tekst woordelijk te kopiëren (citeren). Over het algemeen zul je in je scriptie meer parafraseren dan citeren.

Hoe maak je een goede parafrase?

Stappenplan parafraseren

  1. Lees het citaat nauwkeurig door om de betekenis van de tekst goed tot je door te laten dringen.
  2. Zorg dat je de kerngedachte goed overbrengt.
  3. Geef de passage altijd in eigen woord weer, zodat je niet kan worden beschuldigd van plagiaat.
  4. Geef altijd een volledige en correcte bronvermelding.
You might be interested:  Wat Gaat Ripple Doen?

Wat is parafraseren in een gesprek?

Bij parafraseren geef je een tekst of wat de ander heeft gezegd met eigen woorden weer. Een synoniem ervoor is ‘navertellen’. Het is dus niet citeren of papegaaien, want dan herhaal je woordelijk wat de ander zegt. Het is juist de bedoeling dat je het met je eigen woorden zegt.

Hoe duid je een parafrase aan?

De zin “een rode appel is rot” kan geparafraseerd worden als “wanneer de appel rood kleur zal deze niet meer eetbaar zijn”. De betekenis blijft hetzelfde, de woordkeuze is anders. Er wordt wel iets meer detail en context gegeven, dit is een onderscheidend punt van parafrasering in vergelijking met herformulering.

Is parafraseren plagiaat?

Bij parafraseren is het belangrijk dat je de ideeën van de ander echt in je eigen woorden omschrijft. Alleen een paar woorden veranderen, of de zinsvolgorde omgooien, is niet voldoende. Dat wordt als plagiaat beschouwd. Je kunt de tekst van de ander dan beter letterlijk citeren en je eigen ideeën daarop laten volgen.

Hoe citeer je correct?

Regels voor citaten (volgens APA)

  1. Vermeld bij een citaat altijd de achternaam van de auteur van de tekst en het jaartal waarin de tekst waaruit je citeert is gepubliceerd.
  2. Zet het citaat tussen dubbele aanhalingstekens, behalve als het citaat langer is dan 40 woorden.

Hoe lang mag een parafrase zijn?

Er is geen limiet voor het aantal verwijzingen, ongeacht of het citaten of parafrasen zijn. Er zijn ook geen regels die aangeven wanneer een citaat en wanneer een parafrase gebruikt moet worden of hoe lang een citaat of parafrase mag zijn.

You might be interested:  Wat Is Een Weerlegging?

Hoe vermeld je een interview als bron?

Verwijzen naar persoonlijke interviews

Je plaatst alleen een verwijzing in de tekst, maar neemt geen bronvermelding op in de literatuurlijst. De verwijzing in de tekst bestaat uit de initialen en achternaam van de geïnterviewde, de woorden “persoonlijke communicatie” en de datum waarop je het interview hebt afgenomen.

Wat is concretiseren in een gesprek?

A. Communicatie

Concretiseren is het zoeken naar een zo helder en tastbaar mogelijk beeld, bij voorkeur in maat en getal, van wat er precies speelt. Hoe doe ik dat? U concretiseert met vragen, bijvoorbeeld: ‘Wat bedoelt u precies met ‘ik voel me ellendig’?’

Hoe geef je een Gevoelsreflectie?

Bij een gevoelsreflectie geef je in eigen bewoordingen de gevoelens weer die in de woorden of lichaamshouding van de ander doorklinken of tot uiting worden gebracht. ‘Ik kan merken dat u heel erg kwaad bent, maar ik weet niet precies wat u dwars zit.’

Wat is papegaaien in een gesprek?

Papegaaien Papegaaien is het herhalen van wat iemand heeft gezegd, met als doel dat iemand zijn opmerking of zijn vraag nader toelicht.

Hoe ziet een bronnenlijst eruit?

Je begint altijd met de achternaam van de auteur gevolgd door een komma en hierna de voorletters van de voornamen van de auteur. Als een bron meerdere auteurs heeft, gebruik je een komma tussen de auteurs. Voor de laatste auteur gebruik je een ampersand (&). De laatste auteur eindigt met een punt.

Hoe bronnen vermelden voorbeeld?

Bronnen vermelden: de beschrijving

  1. AUTEUR(s), Titel, Publicatie, Datum, pagina of webgegevens.
  2. AUTEUR: Naam (hoofdletters) voornaam (kleine letters), voor anonieme werken N.N.
  3. Titel: Neem de volledige titel over, inclusief eventuele ondertitels.
  4. Publicatie: Boekvorm: uitgeverij, plaats, hoeveelste druk.
You might be interested:  Wat Is Een Goodiebag?

Hoe vermeld je een boek als bron?

Verwijzen naar een boek

Een verwijzing in de tekst voor een boek bevat de achternaam van de auteur, het jaartal en (indien relevant) een paginanummer. In de literatuurlijst begin je met de achternaam van de auteur, gevolgd door een komma en de initialen. Hierna komt het jaartal tussen haakjes te staan.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *