Categories Antwoorden op vragen

Wat Is Een Dpia?

Een DPIA is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. En om daarna maatregelen te kunnen nemen om de risico’s te verkleinen.

Wie doet DPIA?

Als verantwoordelijke moet u ervoor zorgen dat er een data protection impact assessment (DPIA) wordt uitgevoerd. U moet hierbij, wanneer van toepassing, aan verschillende partijen advies vragen. U hoeft de DPIA niet zelf uit te voeren, dit kunt u ook door iemand anders binnen of buiten uw organisatie laten doen.

Hoeveel tijd kost een DPIA?

De doorlooptijd van de DPIA is drie tot vier weken.

Wat betekend DPIA?

Wat is een Data Protection Impact Assessment (DPIA)?

Een Data Protection Impact Assessment (afgekort: DPIA) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen.

Wat is het verschil tussen een PIA en een DPIA?

DPIA staat voor data protection impact assessment. Officieel spreekt de AVG van een Data Protection Impact Assessment (DPIA), wat in het Nederlands wordt vertaald als ‘gegevensbeschermingseffectbeoordeling’ (‘GEB’). Maar PIA, DPIA en GEB worden door elkaar gebruikt, al is PIA de bekendste afkorting.

Wie is verantwoordelijk voor een DPIA?

De verantwoordelijke voor het uitvoeren van een DPIA is de verantwoordelijke voor de verwerking. Hij/zij zal deze analyse moeten uitvoeren vóóraleer de verwerking wordt gestart.

You might be interested:  Wat Betekent Code Oranje?

Welke verwerkingen zijn er?

Nog een paar voorbeelden van verwerkingen die vallen onder de AVG: het door een klant van een winkel laten invullen van een antwoordstrookje, het op een website registreren van gegevens voor een event, het in een directory op een server zetten van een verzameling CV’s.

Wat is een PIA AVG?

Een Privacy Impact Assessment (PIA) is een verplicht instrument om vooraf na te denken over de privacy-risico’s van een bepaalde gegevensverwerking en deze risico’s vervolgens te verkleinen door aanpassingen te doen. De Avg gebruikt in de Engelse versie de nieuwe term Data Protection Impact Assessment (DPIA).

Waarom een Pia?

Een PIA is verplicht als er sprake is van hoog risicodragende verwerkingen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als het gaat om een groot aantal betrokkenen.

Wie voert Pia uit?

De Europese toezichthouders hebben een lijst met criteria opgesteld waarvan gebruik kan worden gemaakt bij deze beoordeling. Als vuistregel kan je het beste hanteren dat je een PIA moet uitvoeren wanneer aan twee criteria van de lijst wordt voldaan. De verwerking zal dan waarschijnlijk een hoog privacyrisico opleveren.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *