Categories Antwoorden op vragen

Wat Is De Sharia?

Sharia. Sharia ( Arabisch: شريعة sjarī’a) is een Arabisch woord dat zoveel betekent als ‘de islamitische wet ‘ of ‘de wet van God ‘ en het betekent letterlijk ‘weg naar de bron’, ook: ‘gebaande weg’, ‘wet’ en ‘rite’. Een Nederlandse term is islamitisch recht. De Sharia lijkt in een aantal opzichten op de joodse Halacha.

Wat staat er in de sharia?

Het woord wordt vaak vertaald als ‘islamitische wet’, maar ook dat is niet zo accuraat. De sharia is namelijk geen wet, maar een complex rechtssysteem dat religieuze maar ook maatschappelijke verhoudingen regelt. Maar het is ook een rechtssysteem dat veel aan de interpretatie overlaat.

Welke regels sharia?

De sharia zijn de regels waar je je aan moet houden om te leven als een goede moslim. ‘Iedere moslim moet de wil van God volgen en die is allereerst te vinden in de Koran en de Hadith, in die laatste staan de uitspraken en gewoontes van de profeet Mohammed beschreven’, zegt Laila al-Zwaini.

You might be interested:  Wat Doen Tegen Aambeien?

Wat zijn de regels van de islam?

Er zijn vijf belangrijke regels in de islam: de zuilen. Die gaan over de geloofsbelijdenis (zeggen dat je gelooft in Allah als enige God), het bidden, vasten, geld geven aan de armen en de bedevaart naar Mekka. Niet alle moslims houden zich evenveel met al deze vijf zuilen bezig.

Welke straffen sharia?

Volgend jaar worden ook lijfstraffen ingevoerd. Diefstal en een slok alcohol worden bestraft met amputatie of zweepslagen. Nog een jaar later schroeven Bolkiah en consorten de intensiteit van de lijfstraffen op. Bij overspel of het beledigen van de profeet Mohammed kan de doodstraf worden opgelegd.

Waar is de sharia op gebaseerd?

‘De sharia is geen wetssysteem waar je je aan moet houden en staat daar ook niet boven. Het gaat om je persoonlijke relatie met God, gerechtigheid en gelijkheid, niet om dwang.’ Yassmin zegt dat de sharia op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden en dat er veel onenigheid over is onder moslims.

Hoeveel vrouwen sharia?

Mannen mogen maximaal vier vrouwen huwen. Een man heeft het recht om eenzijdig zonder opgaaf van redenen het huwelijk door verstoting te beëindigen. Een vrouw heeft geen recht om te scheiden. Deze archaïsche gender-verhoudingen gelden ook binnen liberale gemeenschappen, zij het veel minder strak toegepast.

Wat is niet toegestaan in de islam?

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld: varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproducten. producten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmerg.

Welk geloof mag je geen goud dragen?

Let er bij de aanschaf van de trouwringen op dat mannen van de profeet geen goud mogen dragen – goud is alleen voor vrouwen bedoeld. Verder is er niet zoveel waar jullie rekening mee moeten houden.

You might be interested:  Wat Betekent Ramadan Kareem?

Wat zijn de 5 belangrijke regels in de islam?

Vijf leefregels zijn voor moslims erg belangrijk. Ze proberen zich in het dagelijks leven aan deze Vijf Zuilen te houden: geloven in Allah, bidden, liefdadigheid, vasten en: bedevaart naar Mekka. Bij de islam is heel duidelijk omschreven wat je moet doen om een goede gelovige te zijn.

Wat mag een moslimvrouw niet?

Een moslim mag een niet-moslim vrouw trouwen die gelooft in een andere geopenbaarde godsdienst. Een moslim kan dus een christelijke of joodse vrouw trouwen. Een moslim-vrouw echter, mag geen niet-moslim trouwen. De man immers is de leider van de familie.

Wat zegt de islam over relaties?

Dit zegt Badr Youyou over geheime relaties en de islam

De islam heeft liever niet dat je geheime relaties hebt, omdat je dan in twee verschillende werelden leeft. Daarom is het trachten naar eerlijkheid een belangrijk aspect. Aan de andere kant begrijpt men ook dat geheimzinnigheid onvermijdelijk is in het begin.

Wat is het verschil tussen de soennieten en de sjiieten?

De soennieten en de sjiieten raakten verdeeld toen de profeet Mohammed in 632 overleed. De soennieten meenden dat de meest bekwame man onder de volgelingen van Mohammed hen moest leiden, de sjiieten vonden dat zijn schoonzoon en neef Ali dat moest doen. echter als de rechtmatige erfgenamen van de islam.

Wat zijn de Hadith?

In de islam verstaat men onder de hadith het geheel van overleveringen over het leven en de uitspraken van Mohammed. Er zijn zeer veel en nogal uiteenlopende tradities over de profeet bekend, die in de verschillende richtingen van de islam naast de koran een groot gezag bezitten.

You might be interested:  Wat Is Een Eetlepel?

Wat is de sharia En wat betekent die voor de vrouwenrechten in Afghanistan?

Dat betekende onder meer het afhakken van handen bij diefstal, en de doodstraf voor moord, beroving, verkrachting en blasfemie. Echtbrekers konden rekenen op openbare steniging. Vrouwen mochten niet werken (behalve in de zorg) en alleen in boerka en met een mannelijke begeleider over straat lopen.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *