Categories Antwoorden op vragen

Wat Houd Je Tegen?

In de eerste zin vraagt iemand mij wat mij tegenhoudt om iets te doen. Misschien wordt het nog duidelijker als je je vervangt door jou: wat houdt jou tegen. Het onderwerp in de eerste zin is dan ook wat en niet je. In de tweede zin gaat het om de vraag wat ik tegenhoud.
Dan kun je jezelf de vraag stellen: “Wat houd je tegen?” Dit is een interessante vraag, want mensen hebben vaak intern allerlei processen. Je doet allerlei dingen en dan zeg je: “Dit kan ik niet.” Door jezelf dan die vraag te stellen kun je kijken naar: Of je wat moet leren om je doel te bereiken. Of je overtuigingen hebt die je tegenhouden.

Is het houd je of houdt je?

U is als onderwerp gaan fungeren en dat leidde tot stam + t. Ook in ‘Houdt u toch uw hoofd erbij! ‘ is daarom stam + t juist: houdt. Je kunt het verschil tussen houd en houdt weliswaar niet horen, maar een werkwoord als houden wordt hetzelfde behandeld als een werkwoord als gaan.

You might be interested:  Wat Is Een Opdekdeur?

Wat houd of houdt dit in?

Bij het werkwoord ‘houden’ is de stam ‘houd. ‘ In de hij-, zij- of het-vorm pak je dus de stam (houd) en daar plak je een –t achter. Dan ontstaat het woord ‘houdt’. De juiste schrijfwijze is dus: ‘Papa houdt van mama.

Wat mij bezig houdt of houd?

Het werkwoord bezighouden wordt in één woord geschreven. Ook de vervoegde vormen schrijven we in één woord, tenzij de twee delen (bezig en houden) gescheiden worden door andere woorden (bijvoorbeeld: wat me bezig heeft gehouden), of de volgorde ervan gewisseld is (bijvoorbeeld: ik hou me bezig).

Wat jij leuk vindt of vind?

U is een persoonlijk voornaamwoord, de beleefdheidsvorm van de tweede persoon enkelvoud. In de tweede persoon enkelvoud komt er een t achter de stam (vind). Je krijgt dan: u vindt. Ook wanneer het onderwerp u ná het werkwoord komt, schrijven we een t achter de stam: wat vindt u van de nieuwe minister?

Hoe schrijf je ik houd?

Antwoord. Zowel Ik hou van zingen als Ik houd van zingen is correct. In gesproken taal is hou de gewoonste vorm, evenals in minder formele geschreven taal. In formelere geschreven taal komt de vorm houd meer voor.

Is het Houd vol of houdt vol?

Maar houdt vol is fout. Dat moet zijn houd vol of hou vol. Waarom? Omdat een imperatief tweede persoon enkelvoud is (volg deze link voor uitleg), en omdat jij ontbreekt achter de persoonsvorm.

Is het hou in de gaten of houd in de gaten?

Hou en houd zijn allebei goed.

You might be interested:  Wat Is Ean Code?

Is het wordt je of word je?

Juist is: ‘Morgen wordt je salaris gestort. ‘ In de zin ‘Morgen wordt je salaris gestort’ is je de niet-nadrukkelijke vorm van jouw. Er staat dus eigenlijk: ‘Morgen wordt jouw salaris gestort.

Is het houd of houdt afstand?

Houdt, met een t aan het eind, is niet correct als gebiedende wijs (ook niet als meer dan één persoon wordt aangesproken). We zeggen bijvoorbeeld ook ‘Neem een winkelwagentje’ en niet ‘Neemt een winkelwagentje.

Hoe schrijf je houd moed?

De regel voor de gebiedende wijs is vrij duidelijk en eenvoudig: de gebiedende wijs krijgt altijd alleen de stam. Houd schrijf je dus zonder t. Soms twijfel je misschien of er sprake is van de gebiedende wijs. Dan kun je het werkwoord vervangen door een vorm van lopen.

Heb je nog tegoed?

Te goed / tegoed hebben, te goed / tegoed houden

In te goed hebben en te goed houden betekent te goed ‘nog te verwachten, op te eisen, te vorderen’. Volgens de officiële spelling is tegoed hebben en tegoed houden juist, maar wat ons betreft is de spatie na te ook goed te verdedigen.

Wat vind je of jij?

Als het onderwerp je/jij achter de persoonsvorm staat, is de correcte vervoeging vind je/jij. Bij combinaties met je is het niet altijd even duidelijk of je het onderwerp van de zin is. Als u daaraan twijfelt, kunt u je proberen te vervangen door jij of jou(w). Als je vervangen kan worden door jij, is je het onderwerp.

Wat vind jij met d of dt?

‘Je’ is dus het onderwerp en staat achter de stam ‘vind’: geen ‘t’ dus! – De gids vindt je nooit meer terug. Nu is het de gids die jou aan het zoeken is – hij of zij vindt ‘jou’ niet! De gids is dus het onderwerp en dat kan je vervangen door ‘hij’ of ‘zij’, waardoor ‘vindt’ dus wel een ‘t’ krijgt.

You might be interested:  Wat Doet Een Filosoof?

Hoe schrijf ik vind jij?

Als ‘je’ voor het werkwoord staat, schrijf je altijd een -t achter de ik-vorm/aangepaste stam. Goed: Je vindt dit vast geen goed idee. Fout: Je vind dit vast geen goed idee.

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *