Categories Antwoorden op vragen

Wat Betekent De Uitdrukking?

Uitdrukking Een uitdrukking is een vaste combinatie van woorden en heeft meestal een indirecte betekenis. Iemand kan ook een bepaalde uitdrukking op zijn gezicht hebben. Er bestaan verschillende soorten uitdrukkingen in onze taal. Een gezegde is een vaste uitdrukking waarmee naar een specifieke situatie wordt verwezen.
Een uitdrukking is een zin met een figuurlijke betekenis. De woorden in een uitdrukking horen bij elkaar. In een uitdrukking staan vaak werkwoorden. Je kunt de zin aanpassen aan de situatie.

Wat betekent jouw uitdrukking?

Onder een uitdrukking wordt een vaste combinatie van woorden verstaan waarmee meestal indirect een situatie wordt benoemd. Een uitdrukking kan zijn: een staande uitdrukking: een standaardformulering die in bepaalde situaties telkens terugkeert. Bijvoorbeeld: de bal tegen de touwen aanwerken.

Wat is een uitdrukking voorbeeld?

Een uitdrukking heeft net zoals een gezegde vaak een figuurlijke betekenis en bevat (in tegenstelling tot een spreekwoord) meestal geen wijsheden. Voorbeelden van veelvoorkomende uitdrukkingen zijn: Met de Noorderzon vertrekken – Onaangekondigd vertrekken en niks meer van je laten horen.

Hoe herken je een uitdrukking?

Uitdrukking. Een uitdrukking is een zin met vaste verbinding van woorden. De zin bevat niet een wijsheid zoals bij het spreekwoord, maar bevat een figuurlijke betekenis. Zoals: ‘Parels voor de zwijnen werpen’ en ‘Iemand aan de tand voelen’.

You might be interested:  Wat Is Het Infinitief?

Wat is een ander woord voor uitdrukking?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: uitdrukking (zn): dictum, formulering, frase, gezegde, locutie, spreekwijze, uiting, verwoording, zegswijze, zin.

Wat is een figuurlijke betekenis?

De letterlijke betekenis, is de betekenis precies zoals het er staat. De figuurlijke betekenis is hier het tegenovergestelde van. Het is dus niet precies zoals het er staat. Meestal gebruik je figuurlijk taalgebruik als je wilt overdrijven of bij Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes.

Wat betekent dit voor?

Te gebruiken om iets te beschrijven dat zich aan of bij de voorkant of het belangrijkste deel van iets bevindt. Gebruik `voorkanten`, uit de hiërarchie Onderdelen als verwijzing naar deze delen zelf.

Hoe dan uitdrukking?

(2018) (stud.) uitroep van verbazing.

Wat is de spreuk?

v./m. (-en), 1. kernachtige uitspraak die een formulering van levenswijsheid of een vermaning inhoudt; 2. bordje of kartonnetje met een stichtelijke of bijbelse tekst erop: er hingen spreuken aan de muur.

Wat is een synoniem voorbeeld?

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: voorbeeld (zn): illustratie, monster, proef, proefstuk, prototype, staal, staaltje.

Hoeveel uitdrukkingen zijn er?

Nederlandse spreekwoorden, een schilderij uit 1559 van Pieter Bruegel dat minstens 125 zegswijzen toont.

Welke spreekwoorden zijn er?

25 bekende spreekwoorden

 • Over koetjes en kalfjes praten. / Over allerlei onbelangrijke dingen praten.
 • Het is één pot nat. / Het is allemaal hetzelfde.
 • Met vuur spelen. / Gevaarlijk te werk gaan.
 • Een ongeluk komt te paard en gaat te voet. / Een ongeluk is snel gebeurd, maar de gevolgen slepen lang aan.
 • Wat is een ander woord voor paradijs?

  paradijs (zn): Elysium, eldorado, nirwana, walhalla. paradijs (zn): Eden, hof van Eden.

  You might be interested:  Wat Eet Een Bever?

  Wat is het verschil tussen een synoniem en homoniem?

  Synoniemen zijn twee woorden die hetzelfde betekenen. Antoniemen zijn woorden die het tegengestelde betekenen. Homoniemen zijn woorden die twee betekenissen hebben.

  Wat is een ander woord voor expressie?

  uiting (zn) : afspiegeling, betoon, betuiging, blijk, demonstratie, expressie, gezegde, openbaarmaking, teken, uitdrukking, uitlating, uitspraak, veropenbaring. blik (zn) : aanblik, expressie, fysiognomie, fysionomie, gelaatsexpressie, gelaatsuitdrukking, gezicht, gezichtsuitdrukking, oogopslag, uitdrukking.

  1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
  Loading...

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *