Categories Antwoorden op vragen

Wat Betekent Allerminst Zeker?

allerminst – Bijvoeglijk naamwoord 1. bijzonder gering ♢ Bij de allerminste aanraking gilde het slachtoffer van het ongeval het uit van pijn. allerminst – Bijwoord 1. in het geheel niet ♢ Hij was daar allerminst tevreden over.
Definities die `allerminst` bevatten: allerminst = allerminst bijwoordUitspraak: helemaal niet Voorbeeld: `De toekomst van het bedrijf is allerminst zeker.`Synoniemen: allesbehalve, geenszins © Kernerman Dictionaries allesbehalve = helemaal niet vb: hij is allesbehalve sportief Synoniemen: geenszins allerminst

Wat is allerminst zeker?

Voorbeeld: `De toekomst van het bedrijf is allerminst zeker. ` bijzonder gering,.

Wat is de betekenis van minstens?

bw.; beter: ten minste, op zijn minst.

Wat betekent alles behalve?

Allesbehalve, aaneengeschreven, betekent ‘absoluut niet’. Die knaap is allesbehalve dom.

Wat is enigszins?

Enigszins (met s na enig) is juist. Enigszins heeft twee betekenissen: ‘een beetje’ en iets als ‘op welke manier dan ook’. Voorbeelden: Ik was enigszins van mijn stuk gebracht.

Hoe gebruik je idem dito?

Het woord komt van de Latijnse uitdrukking ‘idem dito’, maar vaak wordt de kortere versie ‘idem’ gebruikt. Synoniemen van idem zijn evenzo, hetzelfde gelijk en insgelijks. In de zin: ‘Zij gaat op de fiets naar het werk en haar collega idem’ betekent idem ‘op dezelfde manier’.

You might be interested:  Wat Is Zwarte Magie?

Wat is een geringe?

gering – bijvoeglijk naamwoord uitspraak: ge-ring 1. klein in hoeveelheid, hoogte of aantal ♢ de kosten waren gering 1.

Wat betekent minstens 10?

Ten minste als twee woorden betekent ‘op z’n minst, minstens’.

Wat is het verschil tussen minimum en maximum?

De woorden maximaal en minimaal kunnen in de standaardtaal als bijvoeglijk naamwoord én als bijwoord gebruikt worden. Maximaal betekent ‘het maximum uitmakend, grootst mogelijk’; ‘hoogstens’. Minimaal betekent ‘het minimum uitmakend’, ‘kleinst mogelijk’; ‘minstens, op zijn minst’.

Wat is een ander woord voor tenminste?

tenminste = in elk geval vb: deze broek is nieuw; hij is tenminste nog nooit gewassen Synoniemen: althans zeker minstensnog eens – versterkend woord vb: dat is tenminste flink!

Hoe schrijf je alles behalve?

De spelling van alles()behalve is afhankelijk van de betekenis. Allesbehalve, aaneengeschreven, betekent ‘absoluut niet’.

Is het al lang of allang?

Zowel allang als al lang is correct. De spelling hangt samen met de uitspraak en de betekenis. Bij de spelling al lang zijn beide woorden beklemtoond. Er is dan een zekere pauze mogelijk tussen beide woorden.

Wat is maskeer?

maskeren – regelmatig werkwoord uitspraak: mas-ke-ren 1. ervoor zorgen dat anderen het niet zien of merken ♢hij maskeerde zijn verdriet door overdreven vrolijk te doen 1.

Waarom onmiddellijk met dubbel L?

De correcte spelling is onmiddellijk. Onmiddellijk wordt met twee l’en geschreven omdat het een afleiding is van het woord middel, dat op een l eindigt, met het achtervoegsel -lijk, dat met een l begint.

Hoe schrijf je zo wie zo?

De correcte spelling is sowieso, zoals in het Duits. Sowieso heeft een nogal vage betekenis: ‘in het algemeen, in elk geval, toch al, hoe dan ook’. Er hoeft geen bezwaar gemaakt te worden tegen het gebruik van het woord sowieso in het Nederlands, maar het is aan te bevelen het niet te pas en te onpas te gebruiken.

You might be interested:  Wat Kost M3 Gas?

Wat betekent behoren tot bij?

Vervoegingen: heeft behoord tot (volt. deelw.) onderdeel zijn van Voorbeeld: `tot de mogelijkheden behoren`Synoniemen: horen bij,

1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (нет голосов)
Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *